Teenused

Teenused

Läbi mitmekülgse isikliku kogemuse mõistame paremini nii inimesi kui ka ehitust ja selle protsesse tervikuna. Seetõttu usume, et suudame pakkuda laia silmaringiga ja personaalse lähenemisega insenerteenust.

Projekteerimise projektijuhtimine ja peaprojekteerimine

Peaprojekteerimine on töövaldkond projekteerimises, mille sisuks on ehitusprojekti koostamise töö juhtimine ja ehitusprojekti terviklikkuse ning ehitusprojekti osade kokkusobivuse tagamine.

Meie tugevamateks külgedeks on peaprojekteerimine alates eskiislahendustest kuni tööprojektide koostamiseni. Saame võtta enda kanda tellija lisandunud töökoormuse. Juhime ehitust selliselt, et see püsib eelarves ja ajakavas.

Meie poolt teostatud projekteerimises pakume järgmisi teenuseid:

— Arhtitektuurne ja sisearhitektuurne projekteerimine;
— Passiivmaja / Energiatõhusa hoone projekteerimine;
— Ehituslik peaprojekteerimine;
— Detailplaneeringute koostamine;
— Energiatõhususe arvutuste koostamine;
— Energiaauditite konsultatsioon;
— Tehismärgalade projekteerimine  ja konsultatsioon.

Tellija esindamine ja omanikujärelevalve

Omanikujärelvalve — ehitise tellijale ehitusseadusest tulenev kohustus kaasata ehitusprotsessi professionaalsete ehitusalaste teadmistega isik ehk omanikujärelevalve, kelle olulisimaks ülesandeks on tagada ehitamise käigus tellija huvide järgimine ja kaitstus, kuid jäädes seejuures siiski objektiivseks.

Ehitamine ei ole just lihtne tegevus. Arvestades, kuidas arenevad seadmed, materjalid ja tehnoloogiad, nõuab ehitusprotsess juba kavandamisest alates põhjalikke erialaseid teadmisi.

Meie saame olla oma klientidele abiks hankekonkursside lepinguläbirääkimistel, samuti ehitustöövõtjatega ning teenusepakkujatega suhtlemisel.

Ehituse kavandamine ja planeerimine

Ehituse tellija-arendaja vähendaks oluliselt oma aja- ja energiakulu kui ta sõlmiks kokkuleppe juba kavandamise algfaasis konsultandiga, kes nõustaks ehituse omanikku kõigis kavandamise ja ehitusega seotud küsimustes, oleks ehituse tellija esindajaks suhtlemisel projekteerijatega, ehitajatega, võimu esindajatega jt. asjaomaste tegelastega kogu ehitusprojekti arendusprotsessi käigus.

Ekspertiisid

Ehitusprojekti ekspertiis on ehitusprojekti vastavuse hindamine ehitusprojektile ettenähtud nõuetele, sealhulgas ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise nõuetele vastavuse osas. Ehitusprojekti ekspertiis on kohustuslik suurte rahvahulkade kogunemisega seotud ehitiste ehitusprojektidele.

Meie teostame ehitiste ja ehitusprojektide ekspertiise ja kontrollime ehitamise aluseks oleva ehitusprojekti või ehitusprojekti osa nõuetele vastavust nii vormilt kui ka sisuliselt.

Kinnisvara tehnilise seisukorra hindamine

Alati enne kinnisvara ostmist, korrashoidu või remonti kavandades, tasuks esmalt selle tehnilist seisukorda põhjalikult hinnata. Kinnisvara tehnilise seisukorra hindamiseks tuleks kindlasti valida erapooletu hindaja.

Ehitiste legaliseerimine

Meie poolt vajaliku dokumentatsiooni koostamine.

Teenused

Läbi mitmekülgse isikliku kogemuse mõistame paremini nii inimesi kui ka ehitust ja selle protsesse tervikuna. Seetõttu usume, et suudame pakkuda laia silmaringiga ja personaalse lähenemisega insenerteenust.

Projekteerimise projektijuhtimine ja peaprojekteerimine

Peaprojekteerimine on töövaldkond projekteerimises, mille sisuks on ehitusprojekti koostamise töö juhtimine ja ehitusprojekti terviklikkuse ning ehitusprojekti osade kokkusobivuse tagamine.

Meie tugevamateks külgedeks on peaprojekteerimine alates eskiislahendustest kuni tööprojektide koostamiseni. Saame võtta enda kanda tellija lisandunud töökoormuse. Juhime ehitust selliselt, et see püsib eelarves ja ajakavas.

Meie poolt teostatud projekteerimises pakume järgmisi teenuseid:

— Arhtitektuurne ja sisearhitektuurne projekteerimine;
— Passiivmaja / Energiatõhusa hoone projekteerimine;
— Ehituslik peaprojekteerimine;
— Detailplaneeringute koostamine;
— Energiatõhususe arvutuste koostamine;
— Energiaauditite konsultatsioon;
— Tehismärgalade projekteerimine  ja konsultatsioon.

Tellija esindamine ja omanikujärelevalve

Omanikujärelvalve — ehitise tellijale ehitusseadusest tulenev kohustus kaasata ehitusprotsessi professionaalsete ehitusalaste teadmistega isik ehk omanikujärelevalve, kelle olulisimaks ülesandeks on tagada ehitamise käigus tellija huvide järgimine ja kaitstus, kuid jäädes seejuures siiski objektiivseks.

Ehitamine ei ole just lihtne tegevus. Arvestades, kuidas arenevad seadmed, materjalid ja tehnoloogiad, nõuab ehitusprotsess juba kavandamisest alates põhjalikke erialaseid teadmisi.

Meie saame olla oma klientidele abiks hankekonkursside lepinguläbirääkimistel, samuti ehitustöövõtjatega ning teenusepakkujatega suhtlemisel.

Ehituse kavandamine ja planeerimine

Ehituse tellija-arendaja vähendaks oluliselt oma aja- ja energiakulu kui ta sõlmiks kokkuleppe juba kavandamise algfaasis konsultandiga, kes nõustaks ehituse omanikku kõigis kavandamise ja ehitusega seotud küsimustes, oleks ehituse tellija esindajaks suhtlemisel projekteerijatega, ehitajatega, võimu esindajatega jt. asjaomaste tegelastega kogu ehitusprojekti arendusprotsessi käigus.

Ekspertiisid

Ehitusprojekti ekspertiis on ehitusprojekti vastavuse hindamine ehitusprojektile ettenähtud nõuetele, sealhulgas ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise nõuetele vastavuse osas. Ehitusprojekti ekspertiis on kohustuslik suurte rahvahulkade kogunemisega seotud ehitiste ehitusprojektidele.

Meie teostame ehitiste ja ehitusprojektide ekspertiise ja kontrollime ehitamise aluseks oleva ehitusprojekti või ehitusprojekti osa nõuetele vastavust nii vormilt kui ka sisuliselt.

Kinnisvara tehnilise seisukorra hindamine

Alati enne kinnisvara ostmist, korrashoidu või remonti kavandades, tasuks esmalt selle tehnilist seisukorda põhjalikult hinnata. Kinnisvara tehnilise seisukorra hindamiseks tuleks kindlasti valida erapooletu hindaja.

Ehitiste legaliseerimine

Meie poolt vajaliku dokumentatsiooni koostamine.